01.08
2018

WEB posmrtni oglasi za partner Novog lista

Pogrebnici i komunalna društva od sada mogu dostavljati posmrtne oglase putem WEB aplikacije za partnere Novog lista, koristeći bilo koji uređaj koji može pristupati internetu. Mogu dostavljati posmrtne oglase iz udobnosti svog poslovnog prostora. Dostava podrazumijeva i dostavu slike pokojnika. Račun se može dobiti iz programa ili se program može koristiti samo za dostava podataka a račun će se napraviti u vlastitom programu. Program uključuje mnoštvo kontrola čiji je krajnji cilj da se posmrtni oglas objavi točno i u izdanju željenog datumu.

01.08.18


Natrag na popis