Aplikacija uključuje izdavanje karata na kasama ( i potvrda za primljene narudžbenice) , SEOP i CIMIS , kontrola karata na trajektima i dostava na server, sererka aplikacija, dostava podataka prema SEOP-u i CIMIS-u. Razni izvještaji po blagajniku, po vrstama plaćanja, statistike i ostalo. Plaćanje karata podržano je u programu za gotovinsko plaćanje, plaćanje bankovnim karticama, plaćanje RPK karticom, odgođeno plaćanje putem izrade HUB-a, plaćanje u EUR-ima. Automatsko skidanje važećeg tečaja HNB-a. Provjera PDV-ID broja za strance i strance koji imaju otvorena predstavništva u Hrvatskoj. Automatska komunikacija sa POS terminalom i ostale pogodnosti u radu. Provjera prava putem očitavanja otočke iskaznice i komunikacije sa SEOP-om. Unos plovidbenoga reda i komunikacija sa CIMIS-om. Pregled karata po svakom trajektu i ostvarenoj plovidbi. Sparivanje izvještaja o plaćenim iznosima po karticama sa izdanim karticama (kontrola banke po kartičnom plaćanju). Izvoz podataka za automatizirano knjiženje. Ostale pogodnosti.


 cijene uključuju PDV

Natrag na popis